Skip to main content
TOIMITILAKIINTEISTÖT

Toimitilavälitys RHG Oy:n tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Toimitilavälitys RHG Oy
Y-tunnus: 2176095-7
Osoite: Hämeenkatu 2 B 20
Postinumero: 20500
Postitoimipaikka: Turku
Puhelinnumero: 040 741 7522
Sähköpostiosoite: info@rhg.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Juho Viljanen
Puhelinnumero: 040 741 7522
Sähköposti: juho.viljanen@rhg.fi

 

3. Tietosuojavastaava
Nimi: Juho Viljanen
Puhelinnumero: 040 741 7522
Sähköposti: juho.viljanen@rhg.fi

 

4. Rekisterin nimi, sisältö ja käyttötarkoitus
Rekisterin nimi on RHG:n asiakasrekisteri. Kerättävää tietoa kerätään vain asiakkaan yhteydenoton perusteella ja tieto sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen sekä mistä kohteesta asiakas on kiinnostunut.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, yhteydenotolla tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterin tietosisältö
Nimi,  sähköpostiosoite, puhelinnumero,  sekä mahdollisesti yrityksen nimi ja y-tunnus.

 

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Rekisteriin kerätyt tiedot tulevat asiakkaalta itseltään.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, ne voidaan kieltää Cookie Yes -evästelisäosan avulla, ja myös useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Ota yhteyttä