Helsinki, Rattitie 2 (Tuotantotila, Varasto 893m²) - RHG