Helsinki, Levytie 2-4 (Tuotantotila, Varasto 315m²) - RHG