Helsinki, Kytkintie 38 (Tuotantotila, Varasto 160m²) - RHG