Helsinki, Kytkintie 38 (Tuotantotila, Varasto 130m²) - RHG