Helsinki, Kankiraudantie 4 (Tuotantotila, Varasto 1000m²) - RHG