Skip to main content

Toimitilavälitys RHG Oy on toimitilakiinteistöjen asiantuntijayritys, jonka kautta löydät myytävät ja vuokrattavat toimitilat Turusta, Helsingistä, Tampereelta ja Lahdesta. Toteutimme syksyllä 2023 verkkosivu-uudistuksen, jonka tavoitteena oli entistä paremmin palvella asiakkaidemme tarpeita muun muassa sujuvoittamalla yhteydenottoa asiantuntijoihimme ja kehittämällä kohdelistausta selkeämmäksi. Sivusto toteutettiin yhteistyössä turkulaisen mainostoimisto Kajahduksen kanssa.

Puutteet toiminnallisuudessa synnyttivät tarpeen sivuston uudistukselle

Kaiken toimintamme ytimessä on palvelujen selkeys ja tyytyväiset asiakkaat. Olemme moderni ja ketterä toimitilakiinteistöjen asiantuntijayritys, ja haluamme tarjota asiakkaallemme sujuvan kokemuksen tämä ostaessa tai vuokratessa uutta toimitilaa yritykselleen.

Verkkosivu-uudistusta lähdettiin toteuttamaan useammasta syystä. Vanhat verkkosivut eivät vastanneet toiminnallisuuksiltaan sitä, mitä verkkosivuilta tarvittiin. Sivuston tärkein osuus eli kohdelistaus oli aiemmin epäselvä, eikä kohteiden haku toiminut toivotulla tavalla. Myös sivuston kautta tapahtuva yhteydenottotapa kaipasi päivitystä.

Lisäksi koettiin, että vanhan sivuston ilme kaipasi päivitystä. Haluttiin sivusto, joka vastaa toiminnallisuuksiensa lisäksi myös ilmeeltään RHG:n arvoja, eli tehokasta ja luotettavaa toimitilavälitystä, sekä ajankohtaista asiantuntijuutta, jota yritys asiakkailleen tarjoaa.

Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena oli kokonaisvaltaisesti parantaa verkkosivujen käyttökokemusta niin asiakkaan kuin RHG:n omien asiantuntijoiden näkökulmasta ja uudistaa sivuston visuaalista ilmettä. Uusituilla verkkosivuilla korostuukin käyttäjäpolun selkeys, matalan kynnyksen yhteydenottomahdollisuus ja uusi, päivitetty ilme.

Toteutus yhteistyössä turkulaisen toimijan kanssa

Verkkosivu-uudistusta lähdettiin toteuttamaan turkulaisen mainostoimisto Kajahduksen kanssa. Toteutuksessa korostui tekninen osaaminen, eli koodaustyön toteuttaminen räätälöidysti tarpeen mukaan. Sivustolle toteutettiin integraatio, joka hyödyntää RHG:n jo aiemmin käyttämää järjestelmää kohdesivujen esittämisessä.

Lisäksi toteutettiin lomakeyhteydenotto, joka lähettää kohdekyselyistä viestin suoraan kyseisen kohteen myyjälle. Tämä hyödyttää niin asiakasta kuin asiantuntijoita.

Visuaalinen ilme päivitettiin modernimmaksi ja selkeämmäksi, ja sitä käytiin Kajahduksen ja RHG:n välillä yhdessä läpi, ennen sivuston teknisen toteutuksen aloittamista. 

Asiakkaat edellä – myös verkkosivuilla

Joulukuussa 2023 julkaistut verkkosivut vastaavat kaikkia asetettuja tavoitteita. RHG:n visuaalisen ilme on nyt uudistettu ja brändin näköinen. Sivusto on teknisesti toteutettu palvelemaan ensisijaisesti asiakkaita ja helpottamaan kohteiden löytämistä sivulta, sekä yhteyden ottamista RHG:n asiantuntijoihin. Nykyinen toteutus mahdollistaa myös RHG:n omalle henkilöstölle sivujen päivitysmahdollisuuden, joka aiemmin puuttui kokonaan.

Sivustoa tullaan kehittämään jatkossakin. Muun muassa hakukonenäkyvyys tulee olemaan sivuston jatkokehityksen kohteena. Haluamme myös jatkuvasti ottaa vastaan palautetta sivustomme käyttäjiltä – voisimmeko tehdä jotain paremmin, tai mikä on jo hyvin. Asiakkaidemme mielipide on meille tärkeä. Voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä, liittyi asiasi sitten verkkosivuihimme tai myytäviin/vuokrattaviin toimitiloihin!

Ota yhteyttä